Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel webu - fyzická osoba Ing. Kristýna Kelnerová, IČO 08537402, se sídlem Wolkerova 959, 768 24 Hulín (dále jako "provozovatel") zpracovával vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jak údaje získáváme?

 • Pokud zákazník přichází na cvičení jógy bez předchozí rezervace: Provozovatel získává pouze jméno, a to při nákupu předplatného. Tuto informaci neuchovává, je napsána na permanentce a slouží pouze k identifikaci zákazníka
 • Pokud si zákazník rezervuje cvičení přes rezervační systém reenio na webových stránkách majoga.cz, provozovatel získává jméno a příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo. Jsou to data nutná k fungování systému. Tento systém data uchovává na serverech. Více informací si můžete přečíst zde.
 • Komunikace přes kontaktní formulář webu: provozovatel získává vaše:
  - Jméno a příjmení
  - Emailovou adresu

Účel zpracování vašich osobních údajů

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat za účelem:

 • poskytování služeb v oblasti cvičení jógy, vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, telefonní číslo
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

Jak s údaji zacházíme?

Jak bylo již zmíněno výše údaje využíváme k identifikaci zákazníka a k mailové nebo telefonní komunikaci.

Jak dlouho údaje uchováváme?

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat, dokud souhlas zákazník neodvolá.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 736 101 800 nebo na e-mail: jogahulin@gmail.com.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům bude mít přístup provozovatel. Dále tyto informace poskytujeme z právních důvodů orgánům příslušným k výkonu kontroly nad naší činností. Ostatní informace o Vás třetí straně bez Vašeho souhlasu neposkytujeme.

Vaše práva a naše povinnosti související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Můžete požádat o vymazání emailové komunikace a kontaktu, požádat o přehled údajů, které o Vás máme.

Můžete se nás kdykoliv zeptat, jak se s Vašimi údaji nakládá nebo kdy a k jakému účelu byla použita. Tyto informace vás budou na vyžádání poskytnuta provozovatelem.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce.

Cookies

Webová stránka www.majoga.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.9.2021